logo
 • Видео Информации

 • Известување за привремен граничен премин „Огут-Лесница“  Во периодот од 07.08.2017 до 10.08.2017 година во с.Трново се одржа тренинг камп за подготвеност и дејствување при катастрофи на кој се разработуваа сценарија на кои беа предвидени големи шумски пожари, евакуација и сместување на населението.

  На тренингот беа разработени темите:

  -Проценка на терен, улогата на Црвениот Крст во кризен менаџмент, безбедност и ризици при дистрибуција, прва помош, психосоцијална подршка и хуманитарна помош.

  -СФЕРА- стандарди, евакуација и сместување на населението каде од страна на инструктор од Црвен Крст преку практични примери со размена на искуства беше пренесено знаењето кон новите волонтери.

  Тренинг кампот е организиран од страна  на ОО Црвен Крст од Крива Паланка со подршка на Црвениот Крст на Р.Македонија, а учесниците  се волонтери од Црвениот Крст од Крива Паланка, Црвениот Крст од Кочани,  Црвениот Крст од Ниш, Р. Србија и Црвениот Крст од Ќустендил од Р. Бугарија.

  Третиот ден  од тренинг кампот беше искористен за спроведување на две вежби. На првата вежба тимовите правеа проценка во четири села кои беа предвидени во првичното сценарио за големи пожари, а во втората вежба беше спроведена  евакуација и прва помош на четири малолетници повредени  во пожар.

  Тренинг кампот ја имаше целта за подигнување на капацитетот на Црвениот Крст и останатите институции, подобрување на соработката како на локално така и на регионално ниво.

  Денеска  Градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски ги посети учесниците на кампот каде ја поздрави целата организација и им даде целосна подршка на организаторите и учесниците, се запозна со активностите и дејствијата на учесниците.

  Градоначалникот Алексовски  организираше појадок за учесниците на тренинг кампот на кој и тој присуствуваше.


  Врз основа на член 78 од Изборниот Законик („Службен весник на Република Македонија“40/2006, 127/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 31/2015, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016 “) и  Одлуката за утврдување на места на кои можат да се истакнувааат изборни плакати бр.09-3130/109 од 07.11.2016 општина Крива Паланка, утврди:

  У С Л О В И
  ЗА ДОБИВАЊЕ МЕСТА НА КОИ МОЖАТ ДА СЕ ИСТАКНУВААТ
  ИЗБОРНИ ПЛАКАТИ

           (за локални избори 2017 година)

  1.Место за бесплатно истакнување на изборни плакати на локации утврдени од страна на општината, може да добие секоја регистрирана политичка партија самостојно, коалиции, како и група избирачи (во понатамошниот текст: подносител на листа) врз основа на поднесено барање до општина Крива Паланка. Со барањето треба да се достави и полномошно (овластување)  за поднесување на барањето издадено од подносителот на листата.

  2. Редоследот на местата за истакнување плакати, ќе бидат поделени по пат на ждрепка спроведена од страна на комисија составена од административни службеници од општината, а на која ќе учествуваат овластени лица од подносителите на листи. Ждрепката ќе се изврши по објавување на утврдените листи од страна на надлежната изборна комисија. За денот на ждрепката, организаторите на изборната кампања ќе бидат известени преку Веб –страната на Општина Крива Паланка. По спроведување на ждрепката ќе се изготви записник со утврден редослед на местата за истакнување на плакати кој ќе биде потпишан од членовите на комисијата, како и од овластените представници на подносители на листи. Заверен примерок од записникот ќе им биде даден на сите овластени представници и врз основа на истиот може да почнат со истакнувањето на  плакати на одредените места.

  3.Поставување на друг рекламен изборен материјал (банери, рекламни паноа, билборди и сл.) ќе се врши врз основа на издадено одобрение од Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина за поставување на урбана опрема според пропишана постапка и уплата на соодветен надоместок утврден од страна на општината. Притоа, ќе се води сметка за правична распределба на локациите за поставување, по пат на ждрепка спроведена од горенаведената  комисија.

  ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   

     На барање на Владата на Република Македонија – Министерството за труд и социјална политика за давање на мислење по однос на Стратегија за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година, Општина Крива Паланка врз основа на детална и длабинска анализа на стратегијата даде негативно мислење поради повеќе аспекти :
  -Република Македонија не треба да прерасне од транзитна земја во земја во која трајно ќе се сместат имигранти од кризните земји (Сирија, Сомалија и Авганистан ).
  -Државата непотребно финансиски ќе се оптерети и негативно ќе се одрази на така нискиот стандард на грѓаните.
  -Финансиските средства предвидени во оваа стратегија да се искористат за помош на сопствените граѓани ( раселени лица, социјални случаи, хендикепирани лица, и слично ) .
  -Со населување на овие лица трајно би се нарушила демогафската слика на Република Македонија со негативни последици по државните интереси.
  – Општина Крива Паланка нема ниту просторни, матријални, ниту човечки ресури за спроведување на оваа за нас негативна стратегија.
  Имајќи ги во предвид гореспоменатите забелешки мислиме дека оваа стратегија во овој момент не и е потребна на Републка Македонија, не и е потребна на Општина Крива Паланка, додека пак нашата држава треба да го задржи статусот на транзитна земја, односно да помага за безбеден проток на бегалци, а не и да биде земја за трајно населување на истите.

   

   


  Почитувани сограѓани,

  Во досегашниот 4 годишен период се рализираа многу проекти и активности од сите области и надлежности кои ги има општината.
  Затоа Општина Крива Паланка и Градоначалникот Арсенчо Алексовски, Ве покануваат заеднички да ја проследиме презентацијата на Отчетот за сработеното во Општина Крива Паланка за периодот 2013-2017 година.
  Презентацијата ќе биде извршена во салата на НУ Центар за Култура Крива Паланка на ден 11.08.2017 година (петок) со почеток во 20.00 часот.
  Ќе ни причинува особена чест и задоволство доколку со Вашето присуство го збогатите овој настан.

  Со почит,

  Општина Крива Паланка
  Градоначалник
  Арсенчо Алексовски


  МЕЃУНАРОДЕН ФРАНКОФОНСКИ КАМП

  (19-26 август 2017 во хотел  „Солферино”, Струга , Македонија)

  Во периодот од 19-26 август 2017 година, во хотелот „Солферино”, во Струга, Република Македонија, ќе се одржи четвртиот меѓународен франкофонски камп под мотото „Слободни заедно ги уриваме границите” чиј покровител е Меѓународната организација на Франкофонијата. Реализацијата на овогодинешниот франкофонски камп е овозможена благодарение на партнерството меѓу Министерството за образование и наука на Р.Македонија (Националната комисија за Франкофонија), Здружението на професорите по француски јазик на Р.Македонија и Францускиот институт од Скопје, со поддршка на Меѓународната организација на Франкофонија и BRECO – Регионалното биро за земјите од Централна и Источна Европа.

  На овој камп ќе учествуваат најдобрите 39 ученици–франкофони од шест франкофонски земји: Македонија, Молдавија, Романија, Бугарија, Ерменија и Албанија, благодарение на постигнатите успеси на повеќе државни натпревари по француски јазик во текот на учебната 2016/2017година. Македонија, како горд домаќин, ќе ја претставуваат 7 ученици од основните училишта кои покажале најдобри резултати на државните натпревари по француски јазик и еден ученик со максимум освоени поени на меѓународниот испит по француски јазик DELF:

    Ученик Училиште Ментор
   

  1.

   

  Камелија АЛЕКСОВСКА

  ООУ “Јоаким Крчовски”

  – Крива Паланка

  проф.Елена НИКОЛОВСКА
   

  2.

   

  Бојана СПАСОВСКА

  ООУ “Јоаким Крчовски”

  – Крива Паланка

  проф.Елена НИКОЛОВСКА
   

  3.

   

  Марија СТЕФАНОВСКА

  ООУ “Јоаким Крчовски”

  – Крива Паланка

  проф.Елена НИКОЛОВСКА
   

  4.

   

  Софија МАТОСКА

  ОУ “Живко Брајковски”

  – Скопје

  проф.Анета ДИМИШКОВСКА
   

  5.

   

  Софија ГЕШОСКА

   

  ООУ “Гоце Делчев” – Прилеп

  проф.Ирена НАУМОВСКА
   

  6.

   

  Сања БОБЕВСКА

  ООУ “Лазо Ангеловски”

  – Скопје

  проф.Милена КАЛИНОВСКА
   

  7.

   

  Искра АЛЕКСОВСКА

   

  ООУ “Димитар Миладинов”

  – Скопје

  проф.Марија ВАРСАМИС СИМОНОВСКА
  8. Павел СПИРОВСКИ ООУ “Димитар Миладинов”

  – Скопје

   

  Во рамки на франкофонскиот камп, ангажирани се шест аниматори од Франција, Романија и Македонија кои на учесниците ќе им понудат богата програма исполнета со најразлични активности, едукативни и друштвени игри, театарски работилници, креативно пишување, поетско читање, караоке, и сл. со цел да ги збогатат своите знаења и вештини по француски јазик, да разменуваат искуства и знаења, но и да стекнат нови пријателства.

  Учесниците на Кампот ќе имаат можност да уживаат во природните убавини на Струга и Охрид преку посета на неколку значајни места за овој регион како Заливот на коските, манастирот Св. Наум и други.

  Со цел да се нагласи меѓународната соработка меѓу земјите учесници, ќе бидат организирани вечери во рамките на кои претставниците од секоја земја ќе имаат можност да ја претстават културата и традицијата на земјата од која доаѓаат преку народни ора и танци, домашни специјалитети, итн.

  „Во мое лично име, и од име на моите колешки, сакам да им се заблагодарам на г-ѓа Марија Николова, национален координатор за Франкофонија во Р.Македонија, при МОН на Р.Македонија, која е и координатор на франкофонскиот камп, г-ѓа Милена Касапоска-Чадловска, Претседател на Здружението на професори по француски јазик на Р.Македонија и помошник-координатор на Кампот, и г-ѓа Љупка Димова, Аташе за изучување и развој на француски јазик при Францускиот институт од Скопје, за нивната огромна ангажираност и посветеност во организацијата на кампот.” – изјави проф.Елена Николовска.

         


  На спомен бистата на борците од Народноослободителната борба пред зградата на локалната самоуправа на Крива Паланка беше положено свежо цвеќе во чест на 2-ри  Август-Илинден. Цвеќе на споменикот на паднатите боци од НОБ положи делегација од општина Крива Паланка, предводена од градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски, претставници од општински Сојуз на борци, Крива Паланка, пратеникот во Собранието на РМ од ВМРО-ДПМНЕ, Слаѓана Митовска, делегации  од партиите и граѓани.

  https://www.youtube.com/watch?v=fv841fsoJN4&feature=youtu.be

   


  20-moja-opstinaСо цел за подобро информирање на граѓаните за програмата Општинско-корисна работа, создаден е порталот www.moja-opstina.mk. На овој портал сите граѓани ќе можат да ги изберат приоритетните услуги од социјалната сфера, кои сметаат дека се најпотребни за општината. На овој начин се врши прибирање на мислења според кои на крајот ќе се видат најважните приоритети. Апликацијата нуди можност за повеќе јазици и е само-објаснувачка т.е движењето низ неа е лесно. Со самото пополнување на прашалникот и ние како Општина ќе имаме увид за тоа кои се најприоритетни услуги од социјалната сфера. Веб апликацијата „Моја Општина“ им овозможува на граѓаните да се произнесат кои од наведените 12 приоритети во апликацијата е најважен.