logo
 • Видео Информации

 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  На пат во официјална посета на Парламентот на Република Бугарија, делегацијата  од  Собранието на Република Македонија за соработка со Република Бугарија  вчера оствари работна средба со градоначалникот на општина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски.
  Потпретседателката на Собранието на РМ, Фросина Ташевска-Ременски, ја предводеше делегацијата во состав: Горан Мисовски, потпретседател на Собрание, Реџеп Исмаили, пратеник од ДУИ, Реџеп Мемеди, пратеник од БЕСА и пратеникот од Партија на пензионерите, Илија Николовски.

  -На средбата разговаравме за  проекти кои тековно се реализираат во општината, за актуелните проекти, како и за можностите за унапредување на меѓународната соработка помеѓу општини од Р.Македонија и Р.Бугарија во рамки на можностите за  прекугранична соработка, изјави Ташевска -Ременски.

  На работната средба градоначалникот ја истакна досегашната добра пракса на локалната самоуправа на општината на успешно реализирани проекти со пoвеќе општини од Бугарија во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската Унија, како и тековната реализација на проекти за прекугранична соработка со Косово.

  Средба на градоначалникот Мицевски со собраниска делегација


  Градоначалникот на Општина Крива Паланка  Борјанчо Мицевски јавно им се заблагодарува на сите учесници во еколшката акција „Почиста животна средина  за подобра иднина“ која се одржа во саботата на 17 март 2018 година.

  Посебна благодарност и пофалба заслужуваат младите од училиштата.

  Исто така  голема благодарност и до администарацијата и сите граѓани кои се вклучија во акцијата, кој број се надеваме дека со секоја наредна акција се повеќе ќе се зголемува бидејки ова што го правиме го правиме за сите нас.

  Голема благодарност и до вработените од Јавното претпријатие „Комуналец“ кое ќе продолжи со активностите за подобрување на јавната чистота и во наредниот период  се со цел да го направиме ова наше мало градче на две реки „зелено и чисто – урбано место за живеење“.

  Ве известуваме дека во акцијата се соберени  околу 50 м3 на отпад кои се депонирани во комуналната депонија. Исчистени се депониите покрај локалните патишта кон село Градец и Варовиште, во населба Единство, а во завршна фаза е чистењето на депониите над улица Осоговска и во Дреначка маала. Од јавните уредени и неуредени површини од страна на учесниците во акцијата соберени се околу 350 најлонски вреќи на отпад.

  Паралелно со ова на местата каде се создаваат депонии во текот на наредната недела ќе бидат поставени и табли со назнака „Забрането фрлање на отпад  на јавна површина“ со цел елиминирање на создавањето на диви депонии во градот и приградските населби.

  Ги известуваме сите граѓани дека можат да пријават постоење или создавање на  депонија во ЈП „Комуналец“ на телефон 031-375-100, од 7 до 15 часот  секој работен ден, каде може да се побара и поставување на садови за отпад.

  Воедно апелираме до сите граѓани да ја одржуваат чиста површината пред своите објекти и во своите дворови. Комуналните редари и инспекциската служба ќе спроведуваат неделни контроли во секоја населба  при што на лицата кои нема да ги почитуваат укажувањата  ќе им изрекуваат усни и писмени опомени, а за несовесните лица и соодветни мандатни казни.

   


  Во организација на Мировниот корпус и на Министерството за локална самоуправа на 14.03.2018 во Скопје се одржа Форум со градоначалниците на кој беа презентирани искуства на волонтери од САД кои што престојуваат во повеќе општини во Република Македонија и се ангажирани во локалните заедници.

  На Форумот, во присуство на амбасадорот на САД Џес Бејли, министерот за локална самоуправа Сухејл Фазлиу, директорот на Мировен корпус Марк Ханафин, градоначалниците и други претставници од општините, говореше покрај другите и градоначалникот Борјанчо Мицевски.

  – Историјата на волонтери на Мировниот корпус во Крива Паланка започнува кон средината на деведесетите години кога во Крива Паланка доаѓа волонтерот Дејвид  во СОУ Ѓорче Петров. Веднаш по него доаѓа и Крис кој е прв волонтер кој волонтира во Општина Крива Паланка како институција.  Тој работи на тогаш важните потреби на општината кои произлегуваат од зголемените надлежности, приближување на општината до граѓаните како и на проектни апликации за обезбедување на финансиски средства.

  Крива Паланка ќе ги памети Дејвид, Крис, Дарси, Линда, Џастин, Аби, Кајл.

  Поголем број на волонтери беа вклучени во образовните установи во градот и оставија силен белег на повеќе генерации ученици. Волонтерите заедно со локалните соработници организираа и реализираа активности во насока на спроведување на интерактивен пристап и креативност во спроведувањето на наставата по англиски јазик, подготовка на дополнителни материјали како помошно средство во наставата, учество во воннаставни активности, формирање на секции што ја поддржуваат употребата на англиски јазик, како и помагање при донации на книги на англиски јазик во училиштата.

  Оваа успешна соработка со волонтерите на Мировен корпус и општина Крива Паланка сигурно ќе продолжи и понатаму, се со цел развивање и унапредување на знаењето, вештините, искуствата и меѓусебното разбирање, а во насока на задоволување на различните потреби на локалната заедница, истакна градоначалникот Мицевски.

  Настанот е организиран во пресрет на Повикот за аплицирање за волонтери за 2018 година, на кој што можат да учествуваат сите заинтересирани основни и средни јавни училишта, општини и невладини организации. Следната група на волонтери ќе пристигне во Република Македонија во септември 2018 година и ќе вклучува наставници по англиски јазик, дефектолози и специјалисти за развој на заедницата. Крајниот рок за пријавување е 27 април.

  Градоначалникот Мицевски на Формум на градоначалници

  Градоначалникот Мицевски на Формум на градоначалници

   


  Карате клубот „Шампион“ од Крива Паланка учествуваше на Меѓународниот турнир „Никон опен“ во Софија, Бугарија,  на кој земаа учество 16 земји со над 1100 натпреварувачи. КК „Шампион“ учествуваше со  6 натпреварувачи, а најдобриот беше Вукашин Јовановиќ кој освои златен медал во категорија деца до 12 години, до 35 килограми, со вкупно пет победи.

   


  Во рамките на Еразмус+ проектот “Мојата мала Европа”, 4 наставници од ООУ “Јоаким Крчовски” од Крива Палана го посетија ОУ „Ембајадорес” – Томелосо, Шпанија од 05 до 10 март 2018.

  Ние, претставниците од партнерските земји бевме весело пречекани со фолк шоу подготвено од учениците од училиштето, со свирење на химните на сите земји партнери во проектот и со веење на знамињата на сите земји учеснички во проектот. Прекрасно е чуството да се слушне химната на својата земја далеку од домата  и да се видат развиорени знамињата на Македонија помеѓу учениците од Шпанија.

  По прекрасната изведба на Макарена тргнавме во разгледување на училиштето кое потсетуваше на еден замок од Шпанските приказни. Ходниците украсени со симболите на витезите и на Дон Кихот испреплетени со моменталните активности на наставниците и учениците на училиштето му даваа дополнителна убавина на целиот простор.

  Домаќините ни ги покажаа ветерниците кои Сервантес ги спомнал во својот роман Дон Кихот. Тие беа огромни споменици на врвот на планината кои потсетуваа на животот во Шпанија во минатото. Ни ја покажаа и најголемата фабрика за вино “Осборн” во Европа со кој се гордеат сите бидејќи им носи приходи на многу семејства кои живеат во Томелосо но и пошироко во областа. Ни покажаа и многу интересни музеи и стари куќи сите во знакот на виното и одгледувањето на грозјето.

  Пречекот во општинската зграда на Томелосо од страна на градоначалничката г-ѓа Јименез беше многу срдечен. Градоначалничката не поздрави сите и ни посака убав престој тука но не заборави да каже неколку убави зборови и за своите сограѓани. Таа рече дека тука живеат многу вредни и чесни луѓе и дека се многу горди на тоа.

  Во училиштето присуствувавме на часови и работевме во групи со учениците. Часовите беа забавни а учениците пресреќни бидејќи запознале наставници од цела Европа.

  Го посетиме и градот Аргамасиља де Алба кој се смета дека најмногу е поврзан со првиот дел од најпознатиот шпански роман Дон Кихот. Го посетивме и затворот во куќата Медрано каде се смета дека Сервантес напишал дел од својот роман. Исто така посетивме и други места споменати во овој роман како и спомениците посветени на оригиналниот Дон Кихот како и на плагијатот на истоимениот роман.

  И покрај дождот не застанавме во истражувањето на природните убавини на областа. Езерата Руидера изгледаа прекрасно а природната убавина околу нив не остави без зборови.

  Го посетивме и Толедо, некогашниот најголем и најважен град во Шпанија. Неговата историја може многу да не научи. Како е возможно да живеат сите три религии заедно муслиманската, христијанската и еврејската. И покрај сите проблеми на кои наидувале, сепак луѓето во Толедо наоѓале начин да продолжат да живеат заедно и да си помагааат едни на други без разлика на својата вероисповед. Но овој град не плени и со својот изглед исто толку многу колку и со својата историја. Градбите беа средновековни но животот модерен и забрзан како и во сите големи градови во Европа.

  Оваа недела беше исполнета со активности од утро до мрак но сепак не беше доволна да ги видиме сите убавини на овој дел од Шпанија. Сепак успеавме да почувствуваме дел од начинот на живот и размислувањето на луѓето од Томелосо и околината кој по многу работи се разликува од нашиот.    

  Домаќините не испратија со традиционални шпански специјалитети и танци. Фламенго танцот беше поздрав до следното видување и следните дружења.

  Координатор на проектот: “Мојата мала Европа“ со регистарски број: 2016-PL01-KA219-026498_6

  Тања Димитровска-Шкрбиќ

     


  Младите франкофони  од ООУ „Јоаким Крчовски“ и СОУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка со нивните професори по француски јазик, Ве покануваат заедно да го прославиме Меѓународниот ден на Франкофонијата. Настанот ќе се одржи на 30 март 2018, со почеток во 19 часот, во НУ Центар за култура.


  Големо свлечиште предизвикано од интензивните врнежи дожд затрупа поголем дел од патниот правец Крива Паланка – село Дурачка Река поради што целосно беа отсечени селата Дурачка Река, Станци и Дренак. 

  – Одронот е на локација што претставува критична точка на овој патен правец. Механизацијата е на терен, екипи од Одделение за комунални дејности при општината и ЈП Комуналец со расположливите ресурси и механизација веќе работат на расчистување на теренот, изјави Борјанчо Мицевски, градоначалник на Крива Паланка.

  Патот по брзата интервенција е расчистен во текот на денот и е поставена соодветна сигнализација, а дежурни екипи ќе продолжат да ја следат состојбата и во  текот на ноќта.

  Се апелира до возачите да бидат внимателни поради опасноста од појава на нови одрони на овој патен правец. 


  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија со Платежната агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој со два милиони денари  реконструираа три главни  метеоролошки станици во државата: во Крива Паланка , Штип и Демир Капија.

  Министерот за земјдоелство, Љупчо Николовски, денес  официјално го промовираше проектот со кој главната метеоролошка станица во Крива Паланка, дел од набљудувачкиот систем на Управата за хидрометеоролошки работи на Макеоднија е реконструирана прв пат, по изградбата во 1947 година.

  -Владата на РМ во изминатиот период донесе низа одлуки и измени во програмитe со цел поголем дел средства да бидат издвоени за УХМР како дел од министерството. Издвоени беа три милиони денари за нов радар во Ѓуриште, Свети Николско, и за реконструкција на три метеоролошки станици во Штип, Демир Kапија и Крива Паланка. Ова  е еден од најрепрезентативните објекти, граден по втората светска војна, за кој што сметавме дека е битен и клучен во целиот набљудувачки систем. Владата ќе продолжи со поддршка на управата, заради тоа што еден од начините за справување со климатските промени и заштитата на вкупното земјоделско производство може да се постигне со модернизација на целокупниот сектор, изјави Николовски.

  Посочи дека Министерство е во консултации со меѓународните пријатели и поддржувачи на Министерството со цел на секој можен начин да инвестира во овој сектор.

  -Во таа насока и со преговорите со Меѓународна агенција за храна при ОН разговаравме и кон крајот на 2017 година беа инсталирани три агро-метеоролошки станици, во Кочани, Струмица и Градско, каде се наоѓаат главните производства на стратешки земјоделски култури во Макеоднија, ориз, градинарски и овошни култури, додаде Николовски.

  Реконтруирани се фасадата, кровната конструкција и извршена е замена на целокупната столарија во главната станица во Крива Паланка, каде во моментот работат петмина лица, давајќи извештаи во УХМР на секој час.

  На настанот присуствуваше и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјдоелието и руралниот развој, Николче Бабовски, директорот на Управата  за хидрометеоролошки работи, Ивица Тодоровски и градоначалникот на Крива Паланка, Борјанчо Мицевски .

   -Станува збор за инвестиција од околу два милиони денари за трите метеоролошки станици во Штип, Демир Капија и Крива Паланка, додека дополнителни 3 милиони денари беа одвоени и за радар во Ѓуриште. Вработените од метеоролошката станица во Крива Паланка работат со покривање на 24-часа, во кои вршат мерења на параметри на секој час и ги доставуваат во УХМР. Тука има и автоматска станица која дава податоци исто така до серверите на управата, изјави Ивица Тодоровски, директор на УХМР.

  Рече, работите на станицата во Крива Паланка се целосно завршени, додека во Демиркапија и Штип сеуште се во тек.


  Општина Крива Паланка активно се вклучи во еколошка акција под наслов „Почиста животна средина  за подобра иднина“.

  Носители на акцијата се вработените во  Локалната самоуправа на Општина Крива Паланка и Јавното претпријатие „Комуналец“ како и  вработените во институциите и учениците и наставниците од осоновните и средното училиште, вработените од приватниот бизнис сектор, здруженија на граѓани, месни заедници и воопшто граѓаните на Крива Паланка.

  Целта на акцијата е да се исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места, на  зелени  површини во градот и приградските населби во нашата околина, да се развива свеста кај граѓаните за правилно управување со отпадот и да ја потврдиме заедничката одговорност во остварување на заложбата за почиста животна средина и поубава и посреќна иднина.

  Акцијата опфати собирање отпадоци од јавните и зелените уредени и неуредени површини, крај патни површини, паркиралишта, спортски терени, речни корита, дворни површини на колективните згради и институциите. Распоредени во групи, на  повеќе локации во градот, во кејот на Крива Река, долж ролерско-велосипедската патека, на патот кон манастирот, учениците и нивните наставници, но и сите останати граѓани, дадоа свој придонес и ја направија оваа акција успешна.


  На ден 16.03.2018 година (петок), со почеток во 12:00 часот, во просториите на ЛУ Градски Музеј – Крива Паланка беше одржана прва седница на членовите на новоизбраниот Совет на млади на Општина Крива Паланка – советодавно тело на Општината, кое има за цел да ги застапува интересите на младите од Општина Крива Паланка.

  На првата седница, во услови на обезбеден кворум за работа на Советот беа донесени неколку заклучоци, меѓу кои:

  -формирање на работна група, под координација на најстариот член на Советот на млади, која ќе има за цел во рок од 15 дена да го подготви предлог текстот на Деловникот за работа на Советот;

  -обврска за најстариот член на Советот по истекот на овој рок да свика и организира седница на Советот на која истиот ќе претседава, а на која ќе биде усвоен Деловникот за работа на Советот на млади, ќе биде спроведен изборот на претседател и заменик претседател на Советот, како и избор на членови на постојаните работни групи во рамките на Советот на млади на Општина Крива Паланка и

  -организирање и одржување на младински форум на кој ќе земат учество поголем број на млади и низ една траспарентна и јавна дебата ќе бидат дефинирани програмските цели на Советот на млади на кои ќе го базира изготвувањето на годишната програма за својата работа, а со цел креирање на соодветни младински политики кои ќе имаат позитивно влијание и импулс врз младите, но и врз подобрувањето на квалитетот на нивното живеење на подрачјето на самата општина.

  Избрани членовите на Советот на млади на Општина Крива Паланка

   

  Големина на фонт
  Контраст