logo
 • Видео Информации

 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Јубилејна, десетта година по ред, во Крива Паланка се организира спортско-рекреативната манифестација Рели „Калин Камен 2018“ која се одржуваа под мотото „Да ги запознаеме убавините на Осоговските Планини“.

  Организатори на релито се Општина Крива Паланка и Здружението на граѓани Авто мото клуб „Офф Роад Осогово“, а настанот е со ревијален карактер.

  – Релито е предизвик, авантура, инспирација, неповторливо уживање во сите ретки убавини на Осоговието. И годинава одѕивот е голем, а досега, за деветте години учествувале над 5.000 учесници, изјави Аце Ристовски, од „Офф Роад Осогово”.

  Градоначалникот на Крива Паланка, Борјанчо Мицевски, рече дека оваа година има над петстотини учесници покрај претставници на државни и локални институции, има гости и од речиси сите градови од државата, како и гости од Бугарија и Србија.

  – Задоволство е да се видат толкав голем број посетители во градот, а манифестацијата е бренд кој одбележува една деценија постоење – промовирање на Крива Паланка. Благодарност и до генералните спонзори,  кои ја поддржаа манифестацијата годинава, изјави Мицевски.

  Должината на патеката е 74 километри, 80 отсто од патеката е неасфалтиран пат, висинската разлика е 1.500 метри со највисока точка Царев Врв на 2.085метри надморска височина.

  Патеката започнува на плоштадот во Крива Паланка, поминува низ прекрасните предели на Осоговските Планини, завршува во манастирот Св.Јоаким Осоговски, а на Царев Врв се придруживаат учесници и од Кочани и Македонска Каменица.

  Рели „Калин Камен“ има за цел да ги промовира културно-историското и природното наследство на регионот.

  – Девет години по ред сум организатор на релито и учествувам секоја година, но годинава од оправдани причини сум спречен да присуствувам на јубилејното „Рели Калин Камен 2018“. Во нашето здружение „Офф Роад Осогово“ како организатор на оваа манифестација сме горди што имаме низа успешни изданија и што ова рели стана своевиден бренд на градот. Секоја година имаме од 100 – 120 теренски возила, односно џипови и околу 60 мотори. Посебно задоволство е масовноста на релито. Имено, секоја година присуствуваат од 400 – 500 луѓе од сите генерации, од градот, соседните градови, но и од други држави, рече Спасе Алексовки претседател на кривопаланечкиот авто-мото клуб „Офф Роад Осогово“.


  Добриот наставник е како свеќа, се троши самиот себеси, осветлувајќи го патот на останатите околу себе. Бидете горди на тоа што сте и на хуманата професија која ја вршите, рече градоначалникот на Крива Паланка, Борјанчо Мицевски на синоќашното обраќање по повод Денот на просветителите на Свечената академија во Центарот за кулутра.
  На манифестацијата која првпат се воведува оваа година, беше доделено признанието најуспешен просветен работник во општина Крива Паланка во учебната 2017/18 година.
  -Наставникот говори најгласно кога  е тивок и кога внимателно слуша, неговиот најголем дар е што тој е подготвен со полна почит да учи од своите ученици, материјалното богатство не е негова цел- богатството го наоѓа во барањето на нови можности неговите ученици да го искористат својот талент во постојано откривање на нивните индивидуални таленти и тоа не во кој било, туку токму во оние ученици кои имаат недоволно самодоверба, рече во обраќањето градоначалникот на Крива Паланка, Борјанчо Мицевски.
  Најуспешнито просветен работник беше прогласен откако според пропишани критериуми и квалификации Комисијата одбра петмина наставници кои претходно поднеле апликации за конкурсот.
  Во конкуренција за најдобар просветен работник на територијата на oпштина Крива Паланка за учебна 2017/2018 беа: Елена Николовска, наставник по француски јазик, ООУ Јоаким Крчовски, Лариса Жулина Митовски, наставник по музичко образование, ООУ Јоаким Крчовски, Сашка Младеновска, професор по француски јазик, СОУ Ѓорче Петров, Даница Крстевска, наставник по техничко образование, ООУ Илинден и Дане Петровски, професор по предмети од угостителско-туристичка струка, СОУ Ѓорче Петров.
  По ова, комисијата согласно бројните наведени критериуми, со земени предвид и мислења од совет на родители и наставнички совет, како и поседување сертификати и учества на проекти и семинари значајни за наставниот процес, како и по спроведеното онлајн-гласање, пристапи кон комплетно  бодирање.
  Признанието најуспешен просветен работник во Крива Паланка и припадна на Лариса Жулина-Митовски,  прв добитник на плакетата за најуспешен просветен работник во општината.
  -Ова е само еден мал дел со којшто ние како локална самоуправа ќе оддадеме почит на делото на секој просветен работник, поттикнувајќи ги сите работници во образованието да се стремат да го направат столбот на едно општество, а тоа е образованието, на многу повисоко ниво од она што е сега во моментот.  Ако столбот на ова општество е образованието, рече Мицевски, обраќајки се на просветниет работници –  тогаш просветните работници се ср’жта на тој столб.
  Лариса-Жулина Митовски е професор по музичко образование во ООу „Јоаким Крчовски“, со освоени бројни меѓународни признанија и награди на бројините интернационални и национални натпревари по класична музика и натпревари за училишни оркестри, а од неодамна под нејзина раководна палка е и градскиот оркестар во Крива Паланка „Алегро“.
  Таа упати благодарност до сите кои беа вклучени во изборот за најуспешен просветен работник,  со особена благодарност на иницијаторот за доделување на ова високо признание-градоначалникот, советот на родители, наставничкиот совет и учениците.
  -Ова признание им го посветувам на сите мои ученици, кои досега минаа низ мојата наставничка работа, работа која ме прави горда, среќна, а со нив и успешна, истакна Жулина –Митовски.
  Академијата се одржа со богата свечена, музичко-сценска програма, на која настапија: камерно трио „Пламенка Трајковска“, балетско студио „Денс-мак“, Куманово, хорот при ООУ „Јоаким Крчовски“ во придружба на флејта од проф.Љупчо Тренчовски, актерката Елизабета Стефановска со монолог посветен на словенските браќа, ученици со поетски творби посветени на наставниците и младите актери од кривопалнечката гимназија.

   


  Вчера во Градскиот музеј во Крива Паланка беше промовиран новиот АУДИО ВОДИЧ низ постојаните поставки во музејот, во прусуство на високи преставници од Мировен корпус во Македонија, постојаниот претставник на УНДП во Македонија, Лујза Винтон, градоначалникот Борјанчо Мицевски, преставници на Дневниот центар за лица со посебни потреби, учесници во проектот и граѓани на Крива Паланка.

  Проектот е дело на волонтерот на Мировниот корпус Кајл Бутчер и е имплементиран со финансиска поддршка на Мировниот корпус на САД во Република Македонија.

  Аудио-турата е надополнување на она што подолго време се реализира во музејот, реконцепција на поставките и придонесува за атрактивност и достапност на музејот до сите посетители, специјални гости, но и до лицата со попреченост, зашто истовремено музејските постановки се адаптирани и за лица со оштетен вид и слух.

  Инсталирани се триесетина монитори на кои се претставени артефакти и предмети, фотографии од основањето на градот до денес, а посетителите можат да ја запознаат Крива Паланка низ аудио-турата на шест јазици: англиски, македонски, албански, ромски, турски и француски.

   

   

   


  За само десетина дена општина Крива Паланка ја посетија повеќе високи претставници на дипломатскиот кор во државата, почнувајќи од амбасадорот  на ЕУ во Македонија, Семјуел Жбогар, амбасадорот на САД во РМ, Џес Бејли, а вчера во работна посета на општината беше и Лујза Винтон, постојаниот претставник на УНДП во Македонија.
  Домаќин на Лујза Винтон беше градоначалникот на Крива Паланка, Борјанчо Мицевски кој по првични разговори на повеќе теми од областа на животната средина и промоција и заштита на културното наследство, истакна дека на средбата е разговарано за можната поддршка при изготвување и имплементација на проектна документација за повеќе локации во општината.
  -Посочив во кои области општината има реална потреба од поддршка при изготвување на проектна документација и  имплементација на проекти. На прво место стана збор за  решавање на проблемот за санација на големото свлечиште на патниот правец село Дурачка Река- село Станци, кое е од значителен обем, а нема ниту проектна документација, ниту средства, само е  направена проценка од Градежен институт, истакна Мицевски.
  Мицевски и Винтон разговараа за свлечиштето, но и за повеќе можности за заштита на животната средина, заштени подрачја и превенција од поплави со уредување на речните корита.
  Разговарано е за обезбедување финансии за справуавње со свлечиштето, кое би требало да биде санирано пред престојната зима.
  -Околу ова свлечиште има и голем број домаќинства  за чиишто живеалишта постои опасност. Разговарано е и со Владата на РМ и се надевам ќе го решима заеднички овој проблем, додаде Мицевски.
  Со тим од Крива Паланка, предводен од градоначалникот, заедно со раководителот на Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура, беа посетени и претставени: туристичкиот локалитет Калин Камен, каде има потенцијали за заштитени подрачја, Станечките Водопади на Станечка Река, каде има голем потенцијал за развој на туризмот и промоција на природните потенцијали, како и двете реки: Крива и Дурачка Река, чиишто корита треба да бидат соодветно уредени за заштита од поплави.
  Винтон порача дека иако не располагаат со голем број средства, имаат тековен проект кој се имплементира со Советите и со стручните лица кои работат посветено на заштита и превенција од поплави во разни проекти и области во државата, како што се Полошкиот регион, на Црна Река, на Липковка и други, ќе можат да дадат стручна помош и искуство во справување со водни текови и останати природни ресури.
  -Ќе напрваиме напори и да консултираме за можности и повици кај други донатори, а ова за нас е добра прилика да ја видиме ситуацијата на терен директно и да виидме дали во друга фаза и проекти кои ги планираме да можеме да ве вкулучиме и вас. Исто така проектот за децентралиазија е можност да помогнеме, а  дискутирајќи со Шведската агенција-СИДА ќе се потрудиме да обезбедиме финансиски средства за оптшините за изготвување техничка документација, посочи Винтон.
  Таа во тек на денешната посета присуствуваше и на промоција на аудио-водич во Локална установа Градски музеј, Крива Паланка, каде ги искажа и импресиите од Крива Паланка, која, според неа, и е едно од омилените места – градови во државата, со добра природа, прекрасен манастир и приодни убавини, како и богата културно-историска ризница.


  Почитувани,

  Ве информирамe дека е отворен повик за 14-та регионална летна школа на РЕИК (http://www.reic.org.ba/), во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (GIZ).  Летната школа ќе се одржи во период од 01-07 јули 2018 година во Фојница, БиХ.

  Сите информации и материјали за Летната школа  можете да ги најдете на следнот линк: 

  http://www.reic.org.ba/index.php/2018/04/25/xiv-regional-summer-school-low-emission-development-planning/

  Краен рок за аплицирање е 31.05.2018.


  Градоначалникот Борјанчо Мицевски денеска ја посети општина Трговиште, Р.Србија, на покана на градоначалникот  Ненад Крстиќ, а по повод празникот на градот летен Свети Никола.   

  Во присуство на голем број на граѓани и гости, со литургија, литија и со славски колач општина Трговиште го одбележа својот празник, Свети Никола. 

  Средбата беше искористена и за размена на искуства за унапредување на соработката на двете соседни општини, нивно инфраструктурно поврзување и олеснување на комуникацијата на граѓаните од двете страни на границата.


  По повод 20 Мај, Денот на пожарникарството, ТППЕ Крива Паланка организираше дефиле низ градот и отворен ден за граѓаните.

  На градскиот плоштад беа изложени сите возила, а пожарникарите ги посети амбасадорот на САД, Џес Бејли и градоначалникот Борјанчо Мицевски кои им го честитаа Денот на пожарникарството, укажувајќи им почит за нивната несебичност, пожртвуваност и преданост на ризичната професија која ја работат.

  Командирот на ТППЕ Крива Паланка, Иле Коцевски, истакна дека единицата располага со доволен број на возила, но поради конфигурацијата на теренот и стрмните и тесни улички во градот, има голем проблем со пожарите во урбана средина и неопходно е да се набави возило кое ќе може да пристапува и на такви терени во општината и реонот кој го покриваат.

  Во изминатите пет години ТППЕ Крива Паланка има околу шест пожари дневно, околу 70 отсто од вкупниот број на пожари се на отворен простор, а над 80 проценти од нив се предизвикани од човечки фактор.

  Во ТППЕ Крива Паланка работат 13 пожарникари, а градоначалникот Мицевски најави дека во претстојниот период ќе бидат вработени уште петмина пожарникари кои ќе ги надополнат потребните човечки капацитети на единицата. 


  Денеска во Градскиот музеј во Крива Паланка беше промовирана аудио-тура низ музејските поставки на шест јазици.

  Проектот е дело на волонтерот на Мировниот корпус Кајл Бутчер и е имплементиран со финансиска поддршка на Мировниот корпус на САД во Република Македонија.

  На промоцијата присуствуваше и американскиот амбасадор Џес Бејли, кој посочи дека волонтерите преку три вида програми се вклучени во средините каде работат.

  – Истовремено, многу значајно е што волонтерите ги доближуваат културите на нашите заедници и ги поврзуваат и зближуваат луѓето работејќи заедничкип и посветено на иста цел, изјави Бејли, истакнувајќи ја важноста на македонските семејства со кои живеат волонтерите.

  Според директорот на Градскиот музеј Драган Величковски, проектот е совршен спој на модерната технологија со историјата и традицијата и богатото археолошко и културно наследство на градот.

  – Аудио-турата е надополнување на она што подолго време се реализира во музејот, реконцепција на поставките и придонесува за атрактивност и достапност на музејот до сите посетители, специјални гости, но и до лицата со попреченост, зашто истовремено музејските постановки се адаптирани и за лица со оштетен вид и слух, истакна Величковски.

  Инсталирани се триесетина монитори на кои се претставени артефакти и предмети, фотографии од основањето на градот до денес, а посетителите можат да ја запознаат Крива Паланка низ аудио-турата на шест јазици: англиски, македонски, албански, ромски, турски и француски.


  Почитувани,

  Ве известуваме дека, по повод  Денот на пожарникарите, 20 Мај, ТППЕ Крива Паланка ќе има дефиле низ градот.  Поради тоа што во текот на дефилето ќе бидат користени звучни и светлосни сигнали, ја информираме јавноста дека нема потреба од вознемиреност и паника.

  Дефилето ќе започне во  11.00 часот, а ќе заврши во 12.00 часот со смотра на градскиот плоштад.


  Градоначалникот Борјанчо Мицевски присуствуваше на инфо настанот на отварањето на проектот „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓански организации и социјалното претприемништво“ што се одржа во Куманово на 17.05.2018. Проектот е  финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Фондација за развој на мали и средни претпријатија од Куманово во соработка со организацијата „Линда“.

  Фокусот е даден на два региона Североисточниот регион и Источниот регион во градовите Куманово, Крива Паланка, Штип и Виница.

  Преку серија обуки планирано е да се надгради капацитетот на лицата од маргинализираната категорија за да можат многу полесно да дојдат до пазарот на трудот или да отворат сопствен бизнис и да се самовработат.

  Проектот нуди иновативни и интерактивни начини на подобрување на капацитетите (вештини, знаење и ставови) на заинтересирани лица и организации кои ќе можат да користат онлајн платформа и да учат преку онлајн курсеви, но исто така и да учат еден од друг преку онлајн активности. Покрај онлајн учењето, ќе се организираат обуки и студиска посета. Проектот се фокусира на потребата за развој на вештини за вработување и само-одговорен однос кон вработувањето. Покрај директен одговор на потребите на невработените граѓани во регионите, исто така нуди простор за развој на компетенции на веќе успешни претприемачи кон инклузивен пристап во нивната работа.

  Сите заинтересирани граѓански организации од Куманово, Крива Паланка, Штип и Виница чија дејност е фокусирана на теми како: човекови права, владеење на правото, заштита на ранливи (маргинализирани) групи, дискриминација, заштита на лица со попреченост и др. можат да се пријават за учество во  програмата за обуки „Зголемени капацитети за застапување, граѓански активизам, нови технологии и подобрување на социјалната вклученост на ранливите групи“ (пријава)

  Краен рок за пријавување е 25-ти мај (петок) 2018 година до 16:00 часот.


  Големина на фонт
  Контраст