logo
 • Видео Информации

 • soopstenie

  Почитувани граѓани,

  На иницијатива на Градоначалникот на Општина Крива Паланка на ден 25 Март (сабота) 2017 година се организира голема пролетна еколошка акција под мотото „Сите за чиста и зелена Крива Паланка“.

  Општината Крива Паланка и ЈП „Комуналец“ започнаа со пролетна акција за средување и чистење на градот преку спроведување на активности за чистење на регулациите на доловите и уредување на одредени јавни и зелени површини, меѓутоа како и секоја година така и оваа година се организира пролетна масовна акција за чистење и средување на градот и приградските населби.

  Овогодишната пролетна еколошка акција „Сите за чиста и зелена Крива Паланка“ е со план да се исчисти и разубави животната и работната околина, со масовно вклучување во акцијата на општинската администрација, вработените во институциите и јавните претпријатија, учениците и наставниците од осоновните и средното училиште, вработените од приватниот бизнис сектор, здруженија на граѓани, месни заедници и воопшто граѓаните на Крива Паланка.

  Оваа предвидена еколошка акција има за цел да ја потврдиме заедничката одговорност во остварување на заложбата за почиста животна средина и поубава и посреќна иднина.

  Акцијата ќе опфати собирање на отпадоци од јавните и зелените уредени и неуредени површини, покрај патни површини, паркиралишта, спортски терени, речни корита, дворните површини на колективните згради и институциите, пред дворовите на граѓаните, а од страна на ЈП „Комуналец“ ќе се спроведува миење на улици, кроење на дрвореди, засадување на цвеќиња и садници, чистење на поголеми депонии се со цел разубавување на нашата животна средина.

  Бараме од Вас да и Вие се вклучите во оваа голема еколошка акција со чистење пред Вашите дворови, вклучување на некои од локалитетите за чистење, кроење на дрвцата од Вашите дворови кои се надвиснати над јавните и сообраќајни површини, засадување на цвеќиња во Вашите дворови и сл.

  Акцијата ќе започне во 9,00 часот и ќе трае до 12,00 часот. Истата ќе биде медиумски покриена како во локалните, така и во државните медиуми.

  Лице за контакт и Координатор на акцијата Бранко Велиновски-тел: 075-236-557

   

  ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

  Градоначалник

  Арсенчо Алексовски


  17388970_1256212564461446_5036968999905522267_o

  Еден од трите патни правци во општина Крива Паланка кој во моментот се гради со средства од Светска банка, од Деловодци преку м.в. Kула до црквата во село Конопница е во напредна фаза. Градоначалникот Арсенчо Алексовски изврши увид во градежните работи на терен информирајќи дека во тек се земјените работи за финализирање на трасата.
  Патниот правец се работи паралелно со останатите два во општината кои се со вкупна вредност од 260.000 евра, средтсва од Светска банка обевбедени преку Министерство за финансии, со грант од ИПА програмата на Европската унија. Динамиката на градба е забрзана со оглед на подобрените временски услови. Патот е со должина од 1.100 метри, a  ќе биде изградена и атмосферска канализација. Жителите на овој реон од с.Конопница ќе добијат асфалтен пат со сите стандарди, овој дел е густо населен, а граѓаните ќе имаат подобри услови за пристап до домовите.

  Во рамки на истиот проект се гради и патниот правец во село Конопница со спојот со магистралата М2 и пристапна улица Ацо Шопов –крак 1 во населба Лозаново.

  Станува збор за изградба на дел од пристапната улица „Ацо Шопов“ – крак 1, со должина од 305 метри, изградба на локален пат во село Конопница кој е спој со магистралата М2 со должина од 716 метри и реконструкција на локален патен правец Крива Паланка – село Конопница, во маала Стамболици преку местото викано Кула до Црквата со должина од 1.100 метри, каде што ќе биде изградена и атмосферска канализација.


  soopstenie

  Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16) градоначалникот на Општина Крива Паланка го издава следното

  С О О П Ш Т Е Н И Е

     Се известуваат физичките и правните лица дека градоначалникот на општината Крива Паланка донесе Одлука за спроведување на

  ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

  по Архитектонско-урбанистички проект за сервиси Г3 на к.п.бр.6750/1 во

  К.О. Крива Паланка, м.в. Грамаѓе во општината Крива Паланка

  Јавната анкета по горенаведениот Архитектонско-урбанистички проект ќе се одржи од 17.03.2017 година до 24.03.2017година секој работен ден од 08,оо часот до 16,оо часот во просториите на одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина во општината Крива Паланка.

  Јавната презентација ќе се одржи на ден 20.03.2017 година (понеделник) со почеток во 12,оо часот во малата сала на општината Крива Паланка.

  Соопштението за организирање на јавната презентација и јавната анкета ќе биде објавено во дневниот весник „Вечер“ и „Нова Македонија“, на веб страната на општината Крива Паланка, во информацискиот систем е-урбанизам, на информациските табли на општината Крива Паланка и во просториите на општината Крива Паланка.

  Просторот кој е дефиниран со Архитектонско-урбанистичкиот проект се наоѓа на локалитетот кај објектот на Здружение на возачи и е дефиниран во следните граници:

  • На север со граница на постоечка сообраќајница-Улица „ 1 “;
  • На исток со граница на постоечка сообраќајница-Улица „ 2 “;
  • На југ со к.п.бр.6748/2;
  • На запад со к.п.бр.6749.

  Вкупната површина на планскиот опфат е 2.635,594 м2.

  Во определениот рок заинтересираните физички и правни лица можат да доставуваат анкетни листови, кои се наоѓаат во архивата на општината Крива Паланка, со забелешки и предлози по однос на горенаведениот Архитектонско-урбанистички проект.

  Информации по однос на горенаведениот АУП може да добиете и на телефонскиот број  031-376-480.

   

                                                                                            ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                           Градоначалник

                                                                                       Дипл.правник Арсенчо Алексовски  

   

   

   

   


  IMG_20170308_105030

  Општина Крива Паланка спроведува акција за чистење на доловите во градското подрачје. Во моментот се извршуваат работи на чистење на долот „Нимулија“, а со акцијата е предвидено да бидат прочистени и останатите регулации на долови низ градот.

  IMG_20170308_104756 IMG_20170308_104814 IMG_20170308_104824 IMG_20170308_104839 IMG_20170308_105030


  ^8F58DEDE3DB22056D5843B42B23EE99374296B251F9CCB627D^pimgpsh_fullsize_distr

  По повод претстојниот празник 8-ми Март, Денот на жената, традиционално и оваа година градоначалникот на општина Крива Паланка г.Арсенчо Алексовски ги посети пензионерките во Клубот на пезионери, а воедно им подари каранфили и им го честиташе претстојниот празник со честитка за добро здравје, среќа и долг живот.

   


  poseta_slovacka2

  Делегацијата предводена од Градоначалникот на Свидник инженер Јан Холоднак и Раководителот на одделението за финансии инженер Николај Влчинов ја посетија Крива Паланка по официјално упатената покана од страна на Градоначалникот Алексовски.

  Посетата беше во рамки на манифестацијата „Поклонение на Св. Теодор Тирон“ која се одржува во с. Конопница.

  Градоначалникот Холодњак на состанокот одржан во кабинетот на градоначалникот Алексовски истакна дека секогаш кога доаѓа во Крива Паланка се чуствува прекрасно. Самата манифестација „Поклoнение на Св. Теодор Тирон“ од страна на снааите и свекрвите како еден дел од обичаите кои се негуваат на ова подрачје дополнително ја претставуваат општината и даваат слика за дел од обичаите, традицијата, религијата и фолклорот кои се составен дел од настанот. Воедно се заблагодари на својот колега Алексовски за поканата и прекрасно организираната манифестација.

  Градоначалникот Алексовски се заблагодари на присуството на Словачката делегација кои со нивното присуство ја збогатија оваа манифестација. Истакна дека ваквите и слични настани се начин на меѓусебно запознавање и можност за продлабочување на соработката воспоставена во 2013 година со потпишување на договорот за соработка.

  poseta_slovacka2 poseta_slovacka1

   


  17097614_998340646934573_5454651471241965310_o

  ЛУ Градски Музеј-Крива Паланка во соработка со Општина Крива Паланка и Haemus-(Центар за научни истражувања и промоција на културата)-Скопје, на ден 04.03 2017 г.(сабота) со почеток во 12 часот во просториите и дворот на ЛУ Градски Музеј-Крива Паланка  се одржа сплет на настани кои во целост  ја доловија старата традиција за Баба Марта.

  Манифестацијата  започна  со отварање на традиционална меѓународна изложба на мартинки од подрачјата на Македонија, Бугарија и Романија, а се одржа и  предавање за значењето на мартинките и нивната традиција во Македонија од  проф. д-р Зоранчо Малинов од Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од Скопје. Настанот беше збогатен со  работилница за деца -правење на традиционални мартинки и базар на рачни ракотворби од североисточниот регион.

   

   

   


  2017

  Младите франкофони од ООУ „Јоаким Крчовски“ и од СОУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка со нивните професори по француски јазик Ве покануваат заедно да го прославиме Меѓународниот ден на франкофонијата.

  Настанот ќе се одржи на 31 март 2017, во Центарот за култура во Крива Паланка со почеток во 19 часот.

  Влезот е слободен.

  2017


  IMG_20170305_132737

  Десет невести заедно со нивните свекрви беа дел од манифестација „Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон 2017“, која се одржа во дворот на црквата Теодор Тирон во кривопаланечкото село Конопница.

  Настанот се организира осма година по ред, под покровителство на локалната самоуправа на општина Крива Паланка, а претставува обичај возобновен во 2010 година.

  -Од година во година има се поголем интерес за учество на манифестацијата, но и се поголем е бројот на гости-посетители кои доаѓаат да го проследат обичајот кој во минатото бил карактеристичен за овој крај, и препознатлив, а ние како Општина го возобновивме и веќе осум години манифестацијата расте. Никој не остана рамнодушен и позитивни емоции имаше на сечие лице, зашто обичајот е реткост во Македонија, но и пошироко, изјави градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски.

  Истакна дека обичајот е дел од традицијата и народот, а Македонската православна црква го поддржува.

  – Обичајот, но и вербата во светецот, во светиите и православната вера, тоа е она што како неразделно сврзно ткиво, исконското, македонско го одржале народот низ вековите, додаде Алексовски.

  Гости на настанот беа делегација од збратименито град со Крива Паланка, Свидник од Република Словачка, предводена од градоначалникот Јан Холодњак.

  Ритуалот на поклонение го изведуваат невести венчани помеѓу изминатите две Тодорови саботи, придружувани од своите свекрви, а се верува дека свети Теодор Тирон како закрилник на породот, ќе им даде род на невестите.

  – Покрај тоа што обичајот беше заборавен 33 години, успеавем во семејство Анастасовски од село Конопница да врземе круг, ќерката на првата невеста која го изврши чинот на поклонение во манифестацијата 2010 година, ја вклучивме во ритуалот „посипка“, нагласи Стојанче Величковски, координатор на манифестацијата.
  Покрај „Невестинско поклонение“, на тема „снаа-свекрва“ се организира и авторски проект на Величковски, Меѓународен конкурс за карикатура како придружна манифестација на поклонението, а како што рече, проучувајќи, ја развива идејата да се организира светски фестивал инспириран од обичајот со тема „Снаа-свекрва“ кој ќе содржи низа придружни настани на главната манифестација.

  По главниот настан свештенослужителите од Кривопаланечкото архиерејско намесништво одржаа водосвет во дворот на црквата, а беше пресечен и славски колач за примопредавање на кумството.

   

   


  soopstenie

   Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 41-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 09.03.2017 година (четврток) во 15,00 часот.

  Д н е в е н   р е д:

  1. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општина Крива Паланка за 2016 година
  2.  Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка за 2016 година;
  1. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка  за 2016 година;
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ „Илинден“ Крива Паланка за 2016 година;
  3. Предлог – Одлука усвојување на Завршна сметка на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2016 година ;
  4. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на СОУ „Ѓорче Петрорв“- Крива Паланка за 2016 година;
  5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2016 година;
  6.  Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2016 година;
  7. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2017 година;
  8. Предлог – Одлука за усвојување Извештај по Програмата за работа на ЛУ „Градски Музеј“-Крива Паланка за 2016 година;
  9. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЛУ “Градски музеј“ – Крива Паланка за 2016 година;
  10. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа во областа на културата – Крива Паланка за 2016 година;
  11. Предлог – Одлука за формирање Комисија за заштита на пациентите на Општина Крива Паланка;
  12. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на Општина – Крива Паланка за 2016 година;
  13. Предлог – Одлука за усвојување на Наративен извештај за спроведени активности по проект „Грижа за стари лица во домашни услови“ ;
  14. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај на улица „Св.Јоаким Осоговски“ – Крива Паланка;
  15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2896 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Георгиевска Сашка, Милковска Даница и Милковска Анета ;
  16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 285 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Благородна Кирилова;
  17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2243 И 4623/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Ивановски Раде и РМ;
  18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2251/2 и 4629/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Цветковски Роберт и РМ;
  19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1538/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – Сопственост на Савко Станоевски, Љупчо Станоевски и Миле Станоевски;
  20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6705 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Ѓорѓиевски Ванче;
  21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7747 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Јелена Величковска.;
  22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7808. во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Боре Ѓорѓиевски и Мијалче Ѓорѓиевски;
  23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3411, 3412 и 3406 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Добре Симоновски, Деса Митева, Борика Симоновска, Моника Симоновска, Александар Симоновски, Тони Јовчевски и РМ;
  24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4994/1 во КО Жидилово, Општина Крива Паланка – сопственост на РМ.;
  25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3476 во КО рново, Општина Крива Паланка – сопственост на Стојче Велиновски;
  26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 79 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – сопственост на Бранко Атанасовски;
  27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.6962/2 и 6508 во КО Трново, Општина Крива Паланка – сопственост на Славе Дејанов и РМ;
  28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9323/2 во КО Градец, Општина Крива Паланка –  сопственост на Александар Јанковски и Александар Павловски.;
  29. Предлог – Одлука за давање на користење на Градски базен во Крива Паланка;

   

                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                     Претседател,

                                                                                          М-р. Борче Стојчевски,с.р.